Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Databescherming met komst AVG essentieel

Databescherming met komst AVG essentieel

“Als je de klant als Koning ziet, behandel dan ook zijn data als ware het de Koning.” Zo zette voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen de toon tijdens het Nationaal debat Privacy & de Arbeidsmarkt georganiseerd door BNR en Brainnet op 6 maart.  

Organisaties hebben onder de AVG de verplichting om correct om te gaan met het verwerken van gegevens. Bij het inrichten van systemen bijvoorbeeld is het van belang dat deze ‘privacy-vriendelijk’ zijn. De maatregelen moeten als doel hebben de gegevensbeschermingsbeginselen van de AVG (zoals minimale gegevensverwerking) op een doeltreffende manier uit te voeren, waarbij de nodige waarborgen in de verwerking moeten worden ingebouwd.

Panel deskundigen Nationaal debat Privacy & de Arbeidsmarkt

Het is zaak zorgvuldig(er) met data als CV’s en gegevens van sollicitanten en in te huren interim professionals om te gaan. Wilt u de uitkomsten van het debat weten?

Luister de podcast!

Meer weten