Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Brainnet wint MT 1000 in de categorie Werving & Selectie

Brainnet wint MT 1000 in de categorie Werving & Selectie

Brainnet is de winnaar van MT1000 in de categorie Werving & Selectie. “Dit is een mooie erkenning voor het feit dat ondanks corona en schaarste we goede resultaten hebben weten te behalen voor onze opdrachtgevers”, stelt Giancarlo Balzarelli, commercieel directeur van inhuurspecialist Brainnet.

MT1000 is een onderzoek door Management Team (MT) onder zakelijke beslissers naar de kwaliteit en populariteit van zakelijke dienstverleners in Nederland. Het jaarlijkse onderzoek spitst zich toe op de duizend meest gewaardeerde dienstverleners van Nederland en valt onder de verantwoordelijkheid van UvA-professor Henk Volberda en zijn team van het Amsterdam Centre for Business Innovation.

Rust bewaren en tegelijk snel schakelen

Giancarlo: “Als strategisch partner voor onze opdrachtgevers werken we met hen samen om de flexibele inhuur van personeel zo goed mogelijk te organiseren. Wij ontzorgen hen als het gaat om het organiseren en managen van de flexibele inhuur van personeel en maken daarbij gebruik van de meest geavanceerde technologie en data-analyses. Met onze dienstverlening en inzet van ons Vendor Management Systeem (VMS) ondersteunen we onze opdrachtgevers met, onder andere, het inrichten van inhuurprocessen, het zoeken en vinden van kandidaten, voor de gehele dossiervorming en afwikkeling van de bijbehorende (financiële) administratie. Daarnaast vrijwaren we onze opdrachtgevers voor eventuele risico’s.

Onze opdrachtgevers waarderen ons vanwege het feit dat wij in alle opzichten snel en efficiënt meedenken en handelen als het gaat om op- en afschalen van hun flexibele schil. In het jaar dat achter ons ligt hebben we nog niet eerder zo veel afwisseling gekend in het op- en afschalen. Sommige van onze opdrachtgevers in de luchtvaart, het openbaar vervoer en in de financiële sector moesten snel afschalen tegenover klanten in de energietransitie, wegenbouw en e-commerce.”

Data-analyses laten in schaarse markt hun waarde zien

“Direct in de eerste weken van de pandemie zijn we in gesprek gegaan met onze opdrachtgevers die snel wilden afschalen”, vervolgt Giancarlo. “We hebben daarin onze opdrachtgevers geadviseerd over de mogelijkheden binnen de contractuele afspraken. Inmiddels zien we bij deze opdrachtgevers herstel en schalen we snel op. In de krappe arbeidsmarkt is dit een uitdaging maar zeker niet onmogelijk. Sterker nog: mede doordat wij zijn samengegaan met PRO Unlimited, kunnen wij in de schaarse markt veel meer bieden. Zo analyseren we data wereldwijd en kunnen zo onze opdrachtgevers voorzien van informatie over wervingshaalbaarheid, markttarieven en skills. Met die informatie kijken we naar de gewenste profielen van kandidaten en adviseren we bijvoorbeeld over het opsplitsen van functies, ook wel jobcarving, waarmee het invullen van vacatures realistischer kan worden en sneller gaat.”

Mooi resultaat in een bewogen jaar

Het winnen van het MT1000 onderzoek is een mooi resultaat in een bewogen jaar. “Ik denk voor ons intern een enorme opsteker. Veel collega’s werken al meer dan anderhalf jaar thuis. Dat valt niet altijd mee. Om dan juist nu deze erkenning te krijgen dat onze dienstverlening goed gewaardeerd wordt, daar zijn we blij mee.”


Als 100% neutrale MSP is Brainnet/PRO Unlimited wereldwijd actief met kantoren in 11 landen. In de afgelopen 2 jaar zijn er in 114 landen MSP diensten (recruitment, SOW, zzp'ers, payrolling) geleverd. Op dit moment zijn er 250.000+ actieve arbeidskrachten die door Brainnet/PRO Unlimited worden ingezet bij opdrachtgevers. Er zijn 5.500+ samenwerkingsverbanden met leveranciers van personeel en wereldwijd 200+ klantrelaties.