Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Brainnet Groep behaalt nieuw CO₂ bewust certificaat

Brainnet Groep behaalt nieuw CO₂ bewust certificaat

15 december 2020 heeft Brainnet een nieuw certificaat ontvangen van de CO₂ Prestatieladder en laat hiermee zien dat het voldoet aan de eisen van Prestatieladder niveau 3.

“Brainnet is een organisatie die zich richt op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en heeft daarbij een passend milieubeleid. Brainnet is sinds jaar en dag ISO 14001 gecertificeerd. Om onze CO₂ uitstoot zo laag mogelijk te houden, kopen we bijvoorbeeld 100% groene Nederlandse stroom en houden we goed bij hoeveel uitstoot de auto’s hebben die we aanschaffen,” vertelt Anne Meint Bouma, directeur van Brainnet. Brainnet brengt elk half jaar zijn CO₂ voetprint in kaart met als doel om de CO₂ uitstoot te verminderen. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform de CO₂ Prestatieladder.

CO₂ Prestatieladder

De CO₂ Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument om de CO₂ uitstoot in bedrijven te verminderen. De CO₂ Prestatieladder werkt niet volgens regelgeving over de wijze van productie of met productvoorschriften, maar het motiveert bedrijven om op een creatieve manier hun CO₂ uitstoot te reduceren en daarmee stil te staan bij hun CO₂ voetafdruk. De CO₂ Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, oplopend vanaf 1. Voor elk niveau moet een organisatie voldoen aan de eisen die zijn gedefinieerd voor dat niveau. Deze eisen zijn onder te verdelen in 4 categorieën: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie.

Kwaliteit

Brainnet heeft aandacht voor het milieu, kwaliteit en veiligheid. Naast de certificering van de CO₂ Prestatieladder, beschikt de Brainnet Groep ook over de ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 en ISO:14001 certificeringen en het SNA keurmerk. Anne Meint: “De ISO certificeringen zijn wereldwijd dé erkende kwaliteitskeurmerken op het gebied van kwaliteits-, milieu- en informatiebeveiligingsmanagement. Het SNA keurmerk bevestigt dat we voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen, omzetbelasting en dat we volgens de normen werknemersdossiers en identiteitsdocumenten administreren. Het CO2 bewust certificaat is een mooie aanvulling op onze certificeringen.”

De Brainnet Groep heeft zich ook aangesloten bij Nederland CO₂ Neutraal. Een platform voor bedrijven die aan de slag willen met verantwoord ondernemen. Samen kunnen we meer bereiken.