Brainnet en PRO Unlimited bundelen krachten

Brainnet en PRO Unlimited bundelen krachten

Brainnet en PRO Unlimited, wereldwijd actief als onafhankelijke Managed Service Provider, bundelen hun krachten. Brainnet wordt dankzij PRO Unlimited dé onafhankelijke inhuurspecialist in Europa. PRO Unlimited biedt Brainnet een internationaal netwerk. Daarnaast krijgt Brainnet toegang tot inhuurdata en integratie met VMS technologie, welke volledig ingericht is op Contingent Workforce Management om internationale MSP Programma’s uit te rollen.

Directeur van Brainnet Tjebbe van Oostenbruggen: “Sinds onze oprichting in 1996 hebben we een duidelijke visie op de markt van MSP dienstverlening: klanten hebben in onze ogen recht op transparantie als het gaat om marges, tarieven en verdienmodellen.” De visie en aanpak van Brainnet leidde tot een flinke groei en toenemend vertrouwen van klanten, zelfs in de coronacrisis. “We hebben een duidelijke groeiambitie en we willen onze markt- en concurrentiepositie als onafhankelijke inhuurspecialist behouden en uitbreiden. Met PRO Unlimited hebben we een unieke kans om onze missie, gelijke kansen voor zzp’ers en leveranciers van flexibel personeel, verder in de EMEA-regio uit te dragen.”

“PRO Unlimited heeft een sterke visie op het gebied van total talent management, waarin technologie, data, A.I. en analytics een belangrijke rol spelen. In PRO Unlimited hebben we een grote broer gevonden die exact dezelfde visie heeft op de inhuurmarkt. Daarbij is het ontzettend mooi dat Brainnet als label voor de EMEA-regio gewoon blijft bestaan.”

Groei en versterken van het marktaandeel vulde Brainnet de afgelopen jaren in met overnames van Infraflex/Myflex (2014) en Novisource Contracting Services (2018). Daarnaast werden vestigingen opgericht in België (2019) en recent in Duitsland. “Met deze nieuwe ontwikkeling kunnen we onze dienstverlening verbreden en professionaliseren en kunnen we in meer branches actief zijn.”


Brainnet and PRO Unlimited join forces

Brainnet and PRO Unlimited, globally active as independent Managed Service Provider, join forces. Thanks to PRO Unlimited, Brainnet will become the independent contingent workforce specialist in Europe. PRO Unlimited offers Brainnet a global network. Furthermore, Brainnet will gain access to contingent workforce data and integration with VMS technology that is specially equipped for Contingent Workforce Management, to implement international managed service programmes.

Managing Director Brainnet Tjebbe van Oostenbruggen: "Ever since our foundation in 1996, we have a very clear vision of the MSP market: we believe that clients are entitled to transparency when it comes to margins, rates and revenue models.” Brainnet's vision and approach has led to rapid growth and increasing faith from clients, even during the corona crisis. "We have a driving ambition to grow and we want to maintain and strengthen our market and competitive position as independent contingent workforce specialist. Thanks to PRO Unlimited, we have a unique opportunity to carry out our mission, equal opportunities for self-employed professionals and suppliers of contingent labour, across the EMEA-region.

"PRO Unlimited has a strong view on total talent management, in which technology, data, A.I., and analytics play an important part. In Pro Unlimited, we've found a big brother that has the exact same vision of the contingent labour market. In addition, it’s fantastic that Brainnet will continue to exist as a brand for the EMEA-region.

These past years, Brainnet has grown and strengthened their market share by taking over Infraflex/Myflex (2014) and Novisource Contracting Services (2018). Additional branches were also established in Belgium (2019) and most recently in Germany. "This new development will allow us to broaden and professionalise our service provision and allow us to be active in more industries.”