Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Brainnet behaalt ISO 27001 certificaat

Brainnet behaalt ISO 27001 certificaat

“Veilig omgaan met data en persoonsgegevens, volgens een vast en duidelijk proces dat is voor ons topprioriteit. Het ISO 27001-certificaat toont aan dat we dit goed doen”, vertelt directeur van Brainnet Anne Meint Bouma. ISO 27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging en beschrijft hoe organisaties procesmatig met het beveiligen van informatie kunnen omgaan. Het doel is de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.

Systeem voor goede beveiliging

ISO 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem. Anne Meint: “Het verwerken persoonsgegevens is verbonden aan onze dienstverlening. Data- en informatiebeveiliging zijn daarbij essentieel. Het behalen van het ISO 27001-certificaat is een bevestiging dat we het informatieproces goed beheersen en dat alle gegevens zijn beveiligd. We sturen op bewustwording en gedrag ten aanzien van dataveiligheid door onze medewerkers hier actief bij te betrekken. We doen dit onder andere met behulp van informatie op intranet, trainingen, e-learnings, bespreken van casussen,  via dag-starts op alle afdelingen en in teamoverleggen.”

Kwaliteit

Voor Brainnet is continu aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Naast de ISO 27001 certificering beschikt Brainnet ook over NEN 4400-1, ISO 9001:2015 en ISO:14001 certificeringen. Anne Meint: “Dit zijn kwaliteitskeurmerken die bevestigen dat we voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen, omzetbelasting en dat we volgens de normen werknemersdossiers en identiteitsdocumenten administreren. Bovendien bevestigt ISO:14001 dat we een passend milieubeleid hebben dat gericht is op duurzaam ondernemen. Kwaliteit zit in het DNA van Brainnet, het is prettig dat we dit met NEN- en ISO-certificaten aantoonbaar kunnen maken.”