Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Bovib: de nieuwe brancheorganisatie van onafhankelijke inhuur-intermediairs

Bovib: de nieuwe brancheorganisatie van onafhankelijke inhuur-intermediairs

Onafhankelijke intermediairs van flexibele arbeid hebben eind vorig jaar de Branche Organisatie Voor Intermediairs en Brokers (Bovib) opgericht. De Bovib verenigt achttien inhuurspecialisten van flexibele arbeid, waaronder Brainnet. Voorzitter Rob de Laat vertelt over het nut en de noodzaak van de brancheorganisatie.

‘De samenstelling van de arbeidsmarkt is aan het veranderen. We zien de flexibele schil jaarlijks groeien. Ook het aandeel zzp’ers neemt toe, tegen de economische trend in. Als de economie en daarmee de arbeidsmarkt aantrekt, verwachten wij dat dit alleen maar verder zal toenemen’, vertelt De Laat. ‘Wij zien flexibele arbeid als een belangrijke steunpilaar voor modernisering van de arbeidsmarkt en voor economische ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om de groeiende behoefte aan flexibiliteit in Nederland effectief en efficiënt vorm te geven door het verder professionaliseren van de sector.’

Belangenbehartiger

Bovib is belangenbehartiger van partijen die inhuur van extern personeel organiseren en maakt zich sterk voor een betrouwbare positie van onafhankelijke en kwalitatief goede intermediairs. Het doel van de brancheorganisatie is het optimaliseren van de vraag en het aanbod op de flexibele arbeidsmarkt en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. ‘Ons deel van de markt van flexibele arbeid groeit sterk, maar de discussie over flexibele arbeid wordt teveel door andere partijen gevoerd’, aldus De Laat. ‘Bovendien gaat die discussie voornamelijk over uitzenden en niet over alle andere vormen van flexibele arbeid. Daar willen we veranderingen in brengen.’

VAR en BGL

Het aanpakken van de verwarring rond VAR-verklaringen voor zzp’ers is één van de speerpunten van de Bovib. ‘Wij zijn geen voorstander van de overgang van de VAR naar de BGL (Beschikking geen loonheffingen), omdat dit een grote impact heeft op de rol van onze leden. De inhuur van zzp’ers wordt een lastig verhaal als opdrachtgevers en zzp’ers beiden verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. Bovendien word je met de BGL als inlener niet gevrijwaard van inhoudingen werknemersverzekeringen en loonbelasting. En als zzp’er is het bijna onmogelijk om te voldoen aan alle criteria in de BGL: het merendeel van de zzp’ers werkt immers onder leiding en toezicht van de opdrachtgever en wordt vaak voor langere tijd ingehuurd.’

Zzp’er is verrijking

Zzp’ers staan momenteel volop in de spotlights, zij het niet altijd op een positieve manier. De Laat: ‘De zzp’er wordt teveel gezien als een ondernemende werknemer. Wij zien zzp’ers als een op zichzelf staande werkvorm: je zet als individu jouw eigen arbeidscapaciteit in de markt, voor eigen rekening en voor eigen risico. Dat is geen bedreiging, maar juist een verrijking van de arbeidsmarkt.’ Wat is de oplossing van de Bovib in deze discussie? ‘Vertaal het minimumloon naar een bepaald tarief en houd scherp toezicht op de zzp’ers die onder dat tarief zitten. Scherp toezicht op alle zzp’ers is zonde en ongewenst.’

Keurmerk voor de branche

Een ander speerpunt is het vormen van een keurmerk voor de branche. ‘Er is momenteel geen certificering voor onze rol. Het huidige keurmerk gaat over de terbeschikkingstelling van arbeid, niet over bemiddeling, contractbeheer en Managed Service Providers. Wij vinden het belangrijk dat onze leden zich aan een keurmerk kunnen houden. Daarom willen we de ontwikkeling van een toetsbaar keurmerk, uitgevoerd door een gerenommeerde organisatie, graag initiëren.’

Volwaardige gesprekspartner

Volgens De Laat wordt binnen de politiek nog vaak gedacht: de beste baan is een vaste baan. ‘In deze tijd kan je je afvragen of mensen dat nog willen. Een groot deel kiest bewust voor flexibele arbeid omdat ze liever geen vaste baan meer willen. Flexibele arbeid in al zijn vormen verdient een positiever imago, en daar gaat de Bovib zich sterk voor maken. We willen met alle partijen binnen deze discussie het gesprek aangaan, ze voeden met onze standpunten en ageren tegen negatieve beeldvorming. Door de krachten van achttien organisaties te bundelen zijn we een volwaardige gesprekspartner geworden.’

Meer informatie over Bovib vind je hier (www.bovib.nl).