Big data en de werkvloer

Big data en de werkvloer

Big data is het nieuwe goud dat onze bedrijven enorm gaat veranderen. Maar wat verandert er dan, en wordt ons werk er leuker van of helpt het alle creativiteit om zeep?

Nora Neuteboom, econoom bij ABN Amro, schreef een rapport over big data in het Nederlandse bedrijfsleven. “Big data wordt door 42% van het grootbedrijf intensief gebruikt in de bedrijfsvoering. Van de mkb’ers is dat maar 13%. Grootbedrijven kunnen het makkelijker inzetten omdat ze ook meer data hebben. Voor mkb is dat lastiger en duurder, al kan een mkb’er door het combineren van feiten en gegevens de omzet en bedrijfsvoering behoorlijk verbeteren. Een bakker die vlakbij het station zit, zorgt dat hij weet wanneer de volgende trein komt en de broodjes op tijd klaar zijn.”

Intuïtie uitsluiten

“Big data is vaak complementair aan het werk dat al gedaan wordt. Mensen kunnen zich focussen op het werk waarvoor zij nodig zijn; standaard klussen worden overgenomen door automatisering en big data-analyse. Als je je bedrijf meer automatisch instelt op het gebruik van uit data verkregen informatie, worden bepaalde beslissingen geautomatiseerd. Dat sluit menselijke intuïtie en emotie uit. Het geeft wrijving als een model iets zegt wat tegen jouw intuïtie of jarenlange ervaring ingaat. Je openstellen voor het werken met big data is een lastig proces dat nog niet zo lang gaande is. Daar gaat een transitiefase van jaren aan vooraf, maar uiteindelijk creëert het nieuwe kansen.”

Niet 100% nauwkeurig

“We moeten de mogelijkheden van big data ook weer niet overschatten”, vindt Neuteboom. “Het is niet altijd compleet en neemt niet alle factoren mee. Als ervaren werknemer weet je heel goed wat zich in de markt en in jouw bedrijf afspeelt en kan het een hulpmiddel zijn ter ondersteuning van wat je al dacht. Vertrouw niet teveel op big data, het kan echt niet alles met een nauwkeurigheid van 100% voorspellen. Weet wat er in het proces plaatsvindt en waarom een bepaalde uitkomst gegeven wordt. Als je dat niet kunt herleiden, heb je er niks aan.”

Business developer Li'ao Wang houdt zich bezig met de strategie van FDMG. Zij denkt niet dat de komst van big data iedereen gaat raken. “Data is vooral belangrijk in een omgeving waar je snelle veranderingen ziet en waar intuïtie en ervaring niet werkt. Media is een goed voorbeeld: de gebruiker verandert sneller dan de intuïtie van de maker kan bijbenen. In de meeste sectoren weten we nog niet wat data ons gaat brengen en welke vragen we moeten stellen om te kunnen verbeteren.”

Creativiteit om zeep

Wang vindt niet dat big data alle creativiteit om zeep helpt. “Data staat niet meer voor de rechtlijnigheid van 15 jaar geleden. We kijken nu met verkregen data naar de verschillende ontwikkelingen, begrijpen de oorzaken veel beter en kunnen nagaan wat de effecten zijn van kleine aanpassingen. Voor creatieve ideeën is nog steeds ruimte. Door een idee goed te onderbouwen kan je met het stellen van de juiste vragen nu beter vooraf testen wat de resultaten zullen zijn. Vraag je bij elk nieuw idee af hoe je straks kunt zien of het een succes is en test vooraf in het klein of het goed zal uitpakken. En vraag je bij elk nieuw datapuntje af wat het betekent voor je business, want hoe zet je de feedback om in actie om te bereiken wat je wilt. Weet wat je nou eigenlijk meet, of alle gegevens in kaart zijn gebracht en of de feedback causaal is.”

Big data en de werkvloer - 27 november 2018
Beluister de uitzending