Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur

Cultuur op de werkvloer is ongrijpbaar. Als het niet op orde is, heeft iedereen daar last van en draait het bedrijf minder goed. Hoe heb je daar invloed op? 

Ethisch hacker en directeur van Zerocopter Edwin van Andel gaat ervan uit dat mensen zelf verantwoordelijkheid hebben. Zijn freelance hackers proberen overal ter wereld producten stuk te maken. “Ze moeten lol hebben, maar ook goed werk leveren. Regels stellen vind ik lastig en zit creativiteit in de weg. Veel organisaties zijn wel bezig met security, maar de echte awareness is er nog niet. Je weet hoe je moet omgaan met wachtwoorden, maar dat briefje waar ze op staan is toch wel makkelijk. Wij hebben een office game gemaakt die kantoormensen op een leuke manier leert hoe het veiliger kan. Het is een interactief kaartspel met security issues dat met het hele bedrijf gespeeld wordt en de cultuur beïnvloedt.”

Petronel Bijlsma van FirmLeaders.com probeert de chef op kantoor en de mensen in de fabriek bij elkaar te laten aansluiten. “Stafleden zitten gemiddeld 2 tot 4 jaar in een functie. In de werkorganisatie zijn mensen 30 tot 40 jaar in dienst. Stafleden moeten zich realiseren dat ze nummer 11 zijn in de rij die vertelt wat er op de werkvloer moet gebeuren. Ze kunnen beter anders kijken naar mensen die er al zo lang zitten en niet alles willen veranderen, maar uitgaan van wat er al is. Er zit historie, kennis en vakmanschap. Iedere organisatie heeft zijn eigen waarden, het is belangrijk om eerst te snappen hoe dingen werken. Pas dan kun je op knoppen drukken om het te laten bewegen.”

Een maand meelopen

Het FD kopte: ‘Amsterdamse afvalverwerker in greep van anarchie’. Bij de verzelfstandiging van de gemeentelijke dienst was er o.a. sprake van verdachte branden door een verziekte bedrijfscultuur. “Als er een te grote kloof ontstaat, gaan ze voor zichzelf beginnen”, zegt Petronel. De staf heeft het goed met elkaar, maar de mensen op de werkvloer runnen de tent zoals zij dat willen. Er is geen vertrouwen meer, dat moet eerst teruggewonnen worden door een maand diensten mee te lopen en te vragen naar de historie, wat er is en hoe het werkt. Medewerkers weten vaak heel goed wat er veranderd kan worden.”

Aan knoppen draaien

Jos Govaart van Coopr zegt dat je de bedrijfscultuur verandert door regels te schrappen. “We werken met hoogopgeleide mensen die met allerlei vragen kwamen waarvan ik dacht, waarom vraag je dat aan mij. Mensen zijn goed in staat om zelf besluiten te nemen. Een organisatie heeft een organisatiestructuur, een set aan regels en afspraken en de cultuur. Dat zijn de knoppen waaraan je kunt draaien. Wij hebben aan de structuurknop gedraaid: je hoeft niet overal toestemming voor te vragen. Maar ook, hoe nemen we mensen aan en hoe krijgt iemand promotie. Nu mag iedereen elk halfjaar 2 mensen nomineren voor promotie. Het is een constante zoektocht naar welke invloed, inspraak en beslissingsbevoegdheid mensen willen, en wat de directeuren willen.”

Kortom

  • Het gaat niet om regels, maar om de cultuur die je eromheen creëert
  • Maak regels leuk, bijvoorbeeld met het kaartspel van Edwin van Andel
  • Saneer regels die niet echt nodig zijn en eigen verantwoordelijkheid in de weg staan
  • Als je wilt dat de werkvloer jou serieus neemt, moet je weten wat het werk inhoudt; loop een maand mee
Bedrijfscultuur - 18 september 2019
Beluister de uitzending