Als medewerkers ook aandeelhouders zijn

Als medewerkers ook aandeelhouders zijn

Medewerkers ook eigenaar van je bedrijf maken, dat leidt tot betrokken medewerkers die ook willen gaan voor succes en dat is natuurlijk alleen maar mooi. Maar krijg je dan ook geen Poolse landdag? Antwoorden en een paar praktijkvoorbeelden hoor je in deze BNR Werkverkenners met:

Waarom zou je je medewerkers ook eigenaar van je bedrijf willen maken?
Het belangrijkste voordeel van medewerkersparticipatie is dat de medewerkers meer betrokken zijn bij de organisatie. Doordat zij kunnen meedenken over het beleid en er zelf medeverantwoordelijk voor zijn, is het draagvlak groter. Ook als het wat minder gaat met het bedrijf kun je met je medewerkers om de tafel en samen oplossingen bedenken. Medewerkersparticipatie wordt veel toegepast bij start-ups en scale-ups. Deelname aan een participatieregeling is geen verplichting.

Welke vormen van medewerkersparticipatie zijn er?
Pascale Nieuwland-Jansen is directeur bij SNPI en zij licht toe welke vormen medewerkersparticipatie er zijn. Winstdeling is de vorm die het makkelijkst is in te voeren. Het nadeel van een winstdelingsregeling is dat deze wordt aangemerkt als belastbaar inkomen. Daarnaast kan een bedrijf werken met opties. Dit geeft medewerkers de gelegenheid om later aandelen te kunnen kopen. En tot slot participatie op basis van aandelen of certificaten van aandelen. Deze geven de medewerker recht op waardestijging, recht op dividend, deelname aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering en stemrecht. Het verschil tussen aandelen en certificaten van aandelen is dat bij certificaten van aandelen de zeggenschap gebundeld is en wordt ondergebracht in een STAK-bestuur. STAK staat voor Stichting Administratiekantoor en is een vertegenwoordiging van alle medewerkers die aandelen hebben. Zij nemen namens alle medewerkers deel aan de besluitvorming.

Waar moet je op letten?
Anne Garretsen (project en procesmanager en lid van het STAK bestuur bij P2) adviseert om het invoeren van een participatieregeling niet te onderschatten. Het kost veel tijd en het is belangrijk om voor de fiscale en juridische aspecten een externe, professionele adviseur in te schakelen. Als voorbeeld noemt Anne het bepalen van de waarde van de onderneming en de aandelen.

Communicatie is cruciaal voor het succesvol invoeren van medewerkersparticipatie. Een onderneming moet dit tijdig oppakken. Het is belangrijk dat de medewerkers goed begrijpen wat de regeling inhoudt en wat dit voor hen betekent. Ook de risico’s moeten hierbij aan bod komen.

Ook moet je opletten dat de besluitvorming in de organisatie niet wordt vertraagd doordat alle medewerkers het recht hebben om mee te praten. Dit kan worden voorkomen door goede afspraken te maken met  het STAK-bestuur.

De organisatie moet aan wettelijke verplichtingen voldoen en de organisatie moet hier ook op worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan het houden van een aandeelhoudersvergadering. Maar ook moet het voor medewerkers mogelijk zijn om op vaste tijden de aandelen te kunnen kopen en verkopen. In Nederland blijft de regelgeving rondom medewerkersparticipatie achter bij de landen om ons heen. Er wordt zelfs gesteld dat overheid medewerkersparticipatie belemmerd.