Afstand tot de arbeidsmarkt

Afstand tot de arbeidsmarkt

We beginnen het nieuwe seizoen van BNR werkverkenners ambitieus: we gaan kijken hoe we de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen. Maar daarvoor moeten we eerst weten voor wie die afstand geldt. Eén ding is duidelijk: het gaat niet om een duidelijk afgebakende groep.

Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Emile van Nassau, HR-adviseur Gemeente Lingewaard is binnen de gemeente bezig met inclusiviteit.  Volgens de banenafspraak die is gemaakt moesten er voor 2026, 125.000 banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd worden maar de overheden lopen hier op achter. “Maar niet de Gemeente Lingewaard, wij lopen voor. Als je kijkt naar de banenafspraak, zijn de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mensen met een indicatie in het doelgroepregister. Bij de Gemeente Lingewaard bekijken we het breder en nemen we ook de mensen die tussen de wal en het schip vallen mee. Zij hebben misschien niet een indicatie maar hebben wel een afstand. Door ze niet mee te nemen vergroot je deze afstand.”

Jeroen van der Geest, directeur MidZuid en bestuurslid belangenorganisatie Cedris probeert de afstand van beide kanten te verkleinen. Vanaf de werkgever en de werknemer. “De groep met een afstand tot de arbeidsmarkt is divers. Het zijn mensen die last hebben om zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Ze zijn niet in staat om het minimum loon te verdienen, zoals wij het noemen een verminderde loonwaarde hebben. Het zijn ook mensen met een mentale of fysieke beperking, of het zijn mensen die langdurig langs de kant staan.”

Wat kan de werkgever doen?

Emile van Nassau stelt dat de organisatie er voor open moet staan. Wat kunnen mensen doen en wat lukt niet? Daarnaast is interne jobcoaching heel belangrijk, mensen hebben een soort buddy op de werkvloer nodig. Bij de Gemeente Lingewaard worden werknemers hiervoor getraind. John van Hoof, bestuursvoorzitter landelijke schoonmaakorganisatie CSU richt zich op de leidinggevende. Zij moeten hun collega’s aansturen en met verschillende wensen en mogelijkheden omgaan.

En wat kan de werkzoekende doen?

John van Hoof stelt dat de werkzoekende erop uit moeten gaan. “Focus op wat je wél kan en niet op wat je niet kan. Je kan er zelf op uitgaan om een baan te zoeken, of de hulp inschakelen van jobcoaches of andere instanties die hier verstand van hebben. Soms is iemand met bijvoorbeeld een beperking juist heel interessant voor een bedrijf en biedt deze persoon echt meerwaarde. Wees er eerlijk over, dat voorkomt ook teleurstellingen als je aan de slag gaat.”

Jeroen van der Geest is het hiermee eens. “We moeten de competenties duidelijk zichtbaar maken.” Maar hoe open is iemand over zijn beperkingen? “Dat ligt aan hoe de maatschappij er naar kijkt. Als wij het als samenleving de toegevoegde waarde zien, is het makkelijker om er open over te zijn.”

Beschikb@@r

En daar is Emile van Nassau mee bezig. Hij heeft de term Beschikb@@r geïntroduceerd. Door dit in je profiel te zetten weten bedrijven en recruiters dat je iemand bent met een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen ze je makkelijker vinden. Maar willen mensen dat wel duidelijk kenbaar maken? “Ik heb een aantal mensen gesproken voordat ik begon en de reacties zijn divers. Als een beperking niet zichtbaar is vinden mensen het lastiger. Het is persoonlijk en ieder kan doen wat hij of zij zelf prettig vindt.”

Afstand tot de arbeidsmarkt - 25 augustus 2020
Beluister de uitzending