9 jaar werken bij de Landmacht; het vormt je wel!

9 jaar werken bij de Landmacht; het vormt je wel!

Wat heb je aan een oud-militair in het bedrijfsleven? Directeur Brainnet Christoph van der Stelt, werkte in totaal 9 jaar bij De Koninklijke Landmacht. Hij vertelt: “Beroepsmilitairen werken vaak onder bijzondere omstandigheden. De opdrachten zijn divers en spelen zich vaak af in complexe omgevingen en in een aantal gevallen in het hoogste geweldsspectrum. Zowel mentaal als fysiek wordt er veel gevraagd. ‘Running the extra mile’ als het nodig is, zit er bij iedereen in.”

Ben je in staat om jouw belang ondergeschikt te maken aan het doel en/of je team?

“Al snel leer je bij defensie dat de opdracht centraal staat en dat je daar als (team)leider verantwoordelijkheid voor dient te nemen. Hand in hand met het belang van het doel gaat het groepsbelang. Eén is geen! Je hebt elkaar nodig en je moet blind op elkaar kunnen vertrouwen. Dat is in het (veld)werk vanzelfsprekend en in sommige gevallen van levensbelang. Binnen je groep heb je niets aan ‘haantjes’ of mensen die steeds individueel het succes opeisen. Jezelf ondergeschikt maken aan het doel en/of je team is een van de waardevolle lessen die ik mee heb genomen in mijn werk in het bedrijfsleven”, vervolgt Christoph.

Onder hoge mentale druk en fysiek zware omstandigheden werken vormt je

“Ik begon op negentienjarige leeftijd bij De Koninklijke Landmacht. Dit was geen dienstplicht, maar een zeer bewuste keuze. Tijdens deze tijd werd ik onder meer uitgezonden naar Bosnië. Als beroepsmilitair leer je om in stressvolle situaties onder hoge mentale druk en fysiek zware omstandigheden te werken. Dat vormt je en laat je ervaren waar jijzelf toe in staat bent, maar ook anderen en heel het team. De waardevolle lessen die ik heb geleerd, heb ik na mijn diensttijd nog zeer regelmatig toegepast en ja, ook binnen Brainnet. Collega’s moeten af en toe wel glimlachen (of niet) om de militaire termen die ik gebruik.”

Smoel op terrein hebben

“Ik ben van mening dat wat je ook doet, je je bewust moet zijn van je omgeving. Of het nu de klantomgeving of een afdeling binnen Brainnet is. Het is belangrijk dat je je bewust bent van wat er om je heen gebeurt. Iedere (oud)militair die dit leest, zal denken: ‘Zorg dat je smoel op het terrein hebt’. Dit betekent dat je ervoor zorgt dat je zo min mogelijk aan het toeval overlaat. ‘Smoel op het terrein hebben’ is typisch jargon binnen de Landmacht waarbij iedereen direct weet wat er wordt bedoeld en het belang daadwerkelijk begrijpt. Er zijn collega’s binnen Brainnet die inmiddels heel goed begrijpen wat ik bedoel als ik dit roep.”

Je kunt niet ‘polderen’

“De hiërarchie binnen De Koninklijke Landmacht is heel duidelijk. Je leert leidinggeven, maar ook ‘ontvangen’. Het team moet op je kunnen vertrouwen en jij moet vertrouwen op het team. Je moet elkaar dus echt (leren) kennen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen, ook leidinggevenden, steeds iets toe kan voegen aan het team. Binnen de groep heb je duidelijke afspraken, ‘hygiëne-factoren’. Een ieder wordt of is opgeleid voor zijn specifieke taak en verantwoordelijkheid. Dit geeft een zeker comfort. Je weet dat wanneer je in een bijzondere situatie terechtkomt, je kunt vertrouwen op het team. Als de druk en de complexiteit toenemen kun je niet ‘polderen’. Ook dat is iets wat ik bespreek met teamleiders; het gaat erom dat je elkaar leert vertrouwen. Dat kan alleen als je samen het doel scherp voor ogen hebt, goede afspraken hebt gemaakt, elkaar houdt aan de afspraken en elkaar aanspreekt. Gezamenlijke taal en communicatie zijn uitermate belangrijk, net zo goed dat je elkaar helpt en voor elkaar door het vuur gaat.”

Wat is de staat van paraatheid van jouw team? 

“Soms hoor en zie ik mensen die veel in het werk stellen om de eigen rol als belangrijk te positioneren en constant successen claimen. Dit type praat ook veel in de ‘ik-vorm’. Dan gaan bij mij de nekharen overeind staan. ‘IBOB: Ik Ben Ook Belangrijk’, denk ik dan. Omgekeerd word ik gelukkig van mensen die praten in ‘wij’ (samen) en ‘zij’ (het team). Het klinkt allemaal heel logisch, maar ik heb gemerkt dat dat in het bedrijfsleven nog niet zo vanzelfsprekend is. Als je niet zeker bent van je positie en twijfelt aan jouw toegevoegde waarde en mensen om je heen hebt die beter zijn dan jij, dan kan het misschien wel je baan kosten?”

Een heldere opdracht en vertrouwen

“Hoe ziet jouw team eruit, wat is ieders toegevoegde waarde? Wat is jouw toegevoegde waarde, wie is je second in command en waarom? Wat wil je nog trainen, is je team weerbaar? Maar het allerbelangrijkst: is de opdracht voor ieder individu helder en is het vertrouwen er? Ik ben ervan overtuigd dat dit verplichte kost is om te bespreken met teamleiders. Als militair word je allemaal hetzelfde getraind, volgens duidelijke methodieken. Het helpt enorm als je met elkaar vooruit wil en dezelfde focus hebt. Het vormen van een team dat elkaar volledig vertrouwt, vergt zeker iets van leidinggevenden en directie. Geef een duidelijk mandaat! Laat mensen opereren in een omgeving waarin ze kunnen en mogen handelen. Ieder op zijn of haar niveau, horend bij zijn of haar takenpakket. Creëer een omgeving waarin mensen kunnen leren (train). Creëer een omgeving waarin mensen worden uitgedaagd (fight), creëer een omgeving waarin wordt geëvalueerd (debrief) en zorg voor borging (lessons learned). Wij zien het als directie binnen Brainnet als onze verantwoordelijkheid om iedere dag te faciliteren in een omgeving die er toe doet. Ik zie mijn diensttijd daarbij als een zeer waardevolle ervaring en een aanvulling op mijn toolbox. Ik heb gezien en ervaren dat het werkt.”