Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Wet DBA. Spagaat tussen wet Waadi en Wet DBA

Sinds 2012 is in artikel 7a Waadi opgenomen dat elke onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, gehouden is dit te registreren in het Handelsregister. Tegelijkertijd is het verboden arbeid te laten verrichten door arbeidskrachten die ter beschikking zijn gesteld door een onderneming die niet als zodanig is geregistreerd. In beide gevallen op straffe van forse boetes. Deze maatregel maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen met als doel malafiditeit in de uitzendbranche terug te dringen.

Volgens de Kamer van Koophandel is een zzp’er die zichzelf in een BV heeft ondergebracht tevens gehouden zich te registeren in het Handelsregister. De registratieplicht rust op de BV die de zzp’er ter beschikking stelt. zzp’ers blijken in de praktijk niet altijd bereid aan deze verplichting gehoor te geven. De vraag rijst niet alleen of deze zzp’ers een boete riskeren, maar ook welke consequenties een Waadi-registratie heeft ingevolge de Wet DBA.

De notitie informeert u over een vervelende tegenstelling tussen artikel 7 van de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi) en de gevolgen van het verdwijnen van de VAR en de bijbehorende aandacht voor (het ontbreken van) leiding en toezicht.

Wilt u de notitie ontvangen?

De notitie is bedoeld voor opdrachtgevers van Brainnet (HR en Inkoop verantwoordelijken) evenals voor inlenende organisaties en zzp'ers. Wilt u de volledige notitie ontvangen? Vult u dan onderstaand formulier in. Wij sturen u de notitie:  ZZP’er in spagaat tussen registratieplicht Waadi en Wet DBA dan per e-mail toe.