Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Op 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (hierna te noemen: WAS) grotendeels in werking getreden. Deze wet kent verschillende maatregelen teneinde oneerlijke concurrentie tussen bedrijven tegen te gaan en de rechtspositie van werknemers te versterken.

De notitie WAS gaat in op de civiele ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers voor de betaling van het loon aan de werknemer en verstrekt een aantal handreikingen ten aanzien van de processen rondom het inhuren van medewerkers.

Wilt u de notitie ontvangen?

De notitie 'Wet aanpak schijnconstructies'  is bedoeld voor opdrachtgevers en relaties van Brainnet (HR en Inkoop verantwoordelijken). Wilt u de volledige notitie ontvangen? Vult u dan onderstaand formulier in. Wij sturen u de notitie: 'Wet aanpak schijnconstructies' dan per e-mail toe.