Wat betekent de AVG voor de flexbranche?

Download de notitie: "Wat betekend GDPR voor de flexbranche?"Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden en daarmee verandert er veel op de manier hoe om te gaan met privacy rechten. Aanleiding voor de AVG zijn de vele ontwikkelingen, met name op digitaal gebied, die elkaar de afgelopen decennia hebben opgevolgd. De voortschrijdende digitalisering van de samenleving heeft gevolgen voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan en voor de privacy.

Brainnet heeft een nieuwe publicatie uitgebracht over deze Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze notitie wordt verder ingegaan op de inhoud van de AVG en wat de gevolgen zijn, met name voor de flexbranche.

Wilt u de notitie ontvangen?

De notitie is bedoeld voor de afdelingen HR, Inkoop en Legal van inlenende organisaties en opdrachtgevers van Brainnet. Wilt u de notitie ontvangen? Vult u dan onderstaand formulier in. Wij sturen u de notitie dan per e-mail toe.