Voortgang nieuwe zzp wetgeving

15 juni jl. is de vijfde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ door het kabinet aan de Tweede Kamer uitgebracht. In de brief zijn drie belangrijke thema’s te onderscheiden:

  1. Het minimumtarief voor zzp’ers - bedoeld als maatregel voor de onderkant van de arbeidsmarkt - komt er niet.
  2. De zelfstandigenverklaring - de beoogde voorziening aan de bovenkant van de markt - komt er evenmin.
  3. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de voortgang testresultaten van de webmodule en de geplande start van de pilot in het najaar 2020.

Brainnet heeft een nieuwe notitie uitgebracht waarbij we ingaan op de uitkomsten van de toepassing van de webmodule.

Wilt u de notitie ontvangen? 

De notitie ‘Voortgang nieuwe zzp wetgeving’ is bedoeld voor opdrachtgevers van Brainnet (HR en Inkoop verantwoordelijken) evenals voor inlenende organisaties en zzp'ers. Wilt u de volledige notitie ontvangen? Vult u dan onderstaand formulier in. Wij sturen u de notitie ‘Voortgang nieuwe zzp wetgeving’ dan per e-mail toe.