meerderheid Nederlanders voelt zich onveilig (AVG)

Download de notitie: "Meerderheid Nederlanders voelt zich onveilig"Op 25 mei 2018 wordt is de AVG (GDPR) van kracht. Wat betekent privacywetweging voor de arbeidsmarkt, HR en legal? Maar ook: hoe (on)veilig voelen Nederlanders zich? Brainnet liet een onderzoek uitvoeren onder werkenden van 25 jaar en ouder.

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat veel Nederlanders nog niet weten dat er in mei een nieuwe Europese privacywet wordt ingevoerd, de AVG. Slechts 22% kent de wet en weet wat er ongeveer gaat veranderen. De helft van de Nederlanders verwacht door de strengere wetgeving overigens wel meer regie te krijgen over persoonlijke gegevens.

Wilt u het complete privacyonderzoek ontvangen?

Vul onderstaand formulier in.