Goed opdrachtgeverschap

Interview ZiPconomy

Brainnet bekijkt het thema goed opdrachtgeverschap vanuit een andere hoek dan we tot nu toe op ZiPconomy gewend zijn. "We houden ons bezig met brede flex,” zegt Anne Meint Bouma, directeur. “We hebben het speelveld flink zien veranderen. Zo’n tien jaar geleden was 10 procent van de inhuurkrachten zelfstandige, nu is dat ruim 40 procent. Die ontwikkeling vraagt om een andere aanpak. Een zp’er is geen werknemer, maar een zelfstandige. Je moet hier als inlener anders mee omgaan. We helpen organisaties om goed opdrachtgeverschap vorm te geven, zodat een zp’er optimaal kan presteren."

volledig artikel lezen