Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Candidate Experience & zzp'ers

Rapport de Candidate Experience & Zelfstandige professionals ZiPconomy deed samen met Brainnet onderzoek naar de candidate experience voor zelfstandige professionals. Juist nu is dit thema heel relevant, vindt Hugo-Jan Ruts, ‘Editor-in-chief’ en uitgever van ZiPconomy. “Als je het hebt over thema’s als de zoektocht naar de beste kandidaat en over het ontwikkelen van een sterk werkgeversmerk, dan is het vreemd als je je als organisatie uitsluitend richt op je vaste mensen. En hoewel Employer Branding en Candidate Experience bij veel organisaties hot issues zijn, worden deze issues nog veel te weinig actief vertaald naar de zp’ers in de organisatie. Daardoor loop je het risico dat de verbindingen die zouden kunnen ontstaan in de richting van die talentvolle interim-manager of tijdelijke ICT’er worden niet gemaakt.”

Het onderzoek richtte zich onder meer op de vraag op welke manier Nederlandse opdrachtgevers op dit moment bezig zijn met de candidate experience voor zelfstandigen. De resultaten bevestigen het beeld dat de candidate experience veel meer voor vast dan voor flex is ontwikkeld en dat er nog een flinke stap gezet moet worden, aldus Ruts: “We hebben tegelijkertijd wel geconstateerd dat organisaties in beweging zijn. Het lijkt er sterk op dat dit onderzoek is uitgevoerd in een periode dat veel organisaties aan het begin staan van een (bewuste) keuze om de candidate experience voor zp’ers actief op te pakken. Enkele professionals die we interviewden gaven aan dat ze op dit moment concreet bezig zijn met het opstarten van een traject dat moet leiden tot een goede candidate experience voor zp’ers, anderen zien het als een belangrijke ambitie voor de toekomst.”

Op welke wijze wilt u de notitie ontvangen?