+31 (0) 30 602 16 17

Waarom organiseren Brainnet en BNR Het Nationaal debat Privacy en de Arbeidsmarkt?

In samenwerking met BNR organiseerde Brainnet op 6 maart het Nationaal debat Privacy en de Arbeidsmarkt. Het doel van dit debat was de zin en onzin van deze wet van elkaar onderscheiden.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, was een van de sprekers op het Nationaal debat Privacy en de Arbeidsmarkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Brainnet is een belangrijke kennisspeler in de wereld van flexibele inhuur. Wij verzamelen kennis, sparren met onze arbeidsdeskundigen en interpreteren wetgeving met onze juridische specialisten. Het debat bood veel nieuwe inzichten en kennis. Belangrijk om te weten is dat er sterkere rechten voor betrokkenen (burgers) komen en er komen meer verantwoordelijkheden voor verwerkers van data. Daarnaast krijgen we een stevige en serieuze toezichthouder en een Europese paraplu: een klacht over buitenlandse bedrijven dien je in het land waar je woont.

Voor veel organisaties die deskundigen inhuren is het van belang om goed na te gaan welke data er van kandidaten wordt opgevraagd, of deze data echt relevant is en hoe de data wordt verwerkt. Wilt u geen zorgen hebben over de inhuur van deskundigen en zeker weten dat u handelt volgens wet- en regelgeving, dan kan Brainnet u uiteraard helpen.

Professionals inhuren en voldoen aan GDPR?

Neem contact opDownload de notitie GDPR en de flexbranche

>>Waarom organiseren Brainnet en BNR Het Nationaa...

 
Bent u goed geïnformeerd?

Onze kennis en interpretatie van de wet AVG (GDPR) delen we graag met u!