+31 (0) 30 602 16 17

Wat is privacy by design en privacy by default?

Privacy by design in de AVG betekent dat organisaties tijdens de ontwikkeling van producten en diensten (zoals informatiesystemen) vanaf het allereerste begin rekening houden met maatregelen om de privacy te vergroten. Daarnaast is het van belang dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. U mag alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Daarnaast mogen deze gegevens niet langer worden bewaard dan nodig.

Wat betekent privacy by default?

Privacy by default verplicht organisaties om de privacy van hun gebruikers te beschermen door privacyvriendelijk om te gaan met gegevens. Dit houdt in dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat u, als standaard, alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt bereiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat er, indien mogelijk, om toestemming wordt gevraagd voordat persoonsgegevens gedeeld worden en dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden gevraagd en verwerkt.

Professionals inhuren en voldoen aan GDPR?

Neem contact opDownload de notitie GDPR en de flexbranche

>>Wat is privacy by design en privacy by default?

 
Bent u goed geïnformeerd?

Onze kennis en interpretatie van de wet AVG (GDPR) delen we graag met u!