+31 (0) 30 602 16 17

Moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten met een zzp’er? 

Als u met zzp’ers werkt die persoonsgegevens inzien of verwerken, dan dient u met die zzp’ers een zogenoemde verwerkersovereenkomst af te sluiten. De verwerkersovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de bescherming van deze gegevens. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld waarom en welk type persoonsgegevens verwerkt worden, afspraken over geheimhouding, bewaartermijnen, aansprakelijkheid en of de zzp’er de gegevens ook verstrekt aan derden en waarom.

Tips:

  1. Maak een inventarisatie van zzp’ers met wie u werkt en ga na met wie u een verwerkersovereenkomst dient aan te gaan;
  2. Heeft u al een bewerkersovereenkomst (volgens de Wet bescherming persoonsgegevens) afgesloten met zzp’ers? Ga dan na of de overeenkomst nog steeds voldoet aan de nieuwe eisen voor de verwerkersovereenkomst zoals in de AVG is opgenomen.

Professionals inhuren en voldoen aan de AVG?

Neem contact opBrainnet uw Managed Service Provider

>>Moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten met...

 
Bent u goed geïnformeerd?

Onze kennis en interpretatie van de wet AVG (GDPR) delen we graag met u!