+31 (0) 30 602 16 17

Heb ik een Data Protection Officer nodig?

Een Date Protection Officer (DPO) houdt toezicht op de toepassing van de privacyregeling binnen een organisatie. Een DPO kan binnen een organisatie ook wel Privacyfunctionaris of Functionaris voor de Gegevensbescherming genoemd worden. Met de ingang van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, is het voor sommige organisaties verplicht om een DPO aan te nemen.

In de volgende situaties bent u verplicht een DPO aan te nemen:

  • Voor overheidsinstanties en publieke organisaties die gegevens verwerken, ongeacht het type gegevens dat verwerkt wordt;
  • Wanneer de verwerking vanwege de aard, omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie vereisen;
  • Wanneer het een grootschalige verwerking van bijzondere categorieën betreft (zoals benoemd in artikel 9, AVG) of persoonsgegevens met betrekking tot strafbare feiten (artikel 10, AVG).

Voor sommige organisaties is het aan te raden om een DPO aan te stellen, ondanks dat het niet verplicht is. Bijvoorbeeld als u overheidstaken uitvoert of grote aantallen (persoons)gegevens verwerkt en er zeker van wilt zijn dat u voldoet aan de privacywetgeving.

Checklist aannemen Data Protection Officer:

  1. Beschikt de DPO over de juiste certificaten?
  2. Kiest u voor een interne of externe medewerker?
  3. Registeer uw DPO bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het online aanmeldformulier.

Heeft u al een DPO in dienst en is uw medewerker in het verleden al aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan dient u dat opnieuw te doen via het online aanmeldformulier. Met de wijziging in de privacywetgeving, is nieuwe aanvullende informatie nodig van uw DPO.

Professionals inhuren en voldoen aan de AVG?

Neem contact opDownload de notitie AVG en de flexbranche

>>Heb ik een Data Protection Officer nodig?

 
Bent u goed geïnformeerd?

Onze kennis en interpretatie van de wet AVG (GDPR) delen we graag met u!